Documenten en protocollen

DOCUMENTEN en PROTOCOLLEN

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke schooldocumenten en andere informatieberichten. Door op de link te klikken kunt u het document naar keuze downloaden:

 

DOCUMENTEN en PROTOCOLLEN

aanvraag bijzonder verlof – twee pagina’s

DEF PLAN continurooster PW versie 050615

Schoolondersteuningsplan CBS De Paedwizer

Pestprotocol De Paedwizer versie nov 14

Afspraken in school en de groep

beleidsplan toelating, schorsing en verwijdering 

Internetprotocol

Protocol sociale media

Klachtenprocedure

Klachtenregeling

 

AANMELDEN / INSCHRIJVEN

190417alle-formulieren-inschrijving

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERPANEL

Jaarverslag MR 2014-2015

 

TEVREDENHEIDSPEILINGEN

oudertevredenheidspeiling april 2014

Pagina delen: