Ouders & school

Ouders & school

Net  als de leerkrachten spelen ook de ouders een belangrijke rol in het onderwijs  aan de leerlingen. Een  school is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Betrokkenheid van  ouders heeft effect op de kwaliteit van de school en zelfs op de leerprestaties  van kinderen. Samen  zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid. Zijn  er vanuit de ouders vragen en/of opmerkingen, dan horen wij die graag! Een  goede communicatie met openheid en eerlijkheid is van groot belang om samen ons  best te doen voor jullie kinderen en onze leerlingen.

 

Ouders en school…..  samen voor het kind!

 

Ouders en school

 

Communicatie

Ouders  hebben het recht om met grote regelmaat geïnformeerd te worden over de  vorderingen van hun kind.
Hoe wij de communicatie hebben geregeld, kunt u lezen in de schoolgids.
Op onze school vragen wij aan ouders van leerlingen die extra zorg nodig hebben om  regelmatig op school te komen en hun toestemming te verlenen voor de  verschillende stappen binnen het zorgprofiel.
De  samenwerking tussen ouders en school valt en staat met een goede communicatie.  Wederzijds vertrouwen en een open dialoog staan centraal.

 

Blijf nooit met eventuele problemen rondlopen! Ze zijn er om te worden opgelost. Een gesprek met de groepsleerkracht of de directeur neemt de ongerustheid weg en houdt de relatie in stand.

Ouderhulp

Een goede  leerkracht kan veel, heel veel. Maar samen met ouders kunnen we meer! Als  ouders mee investeren in de school, maken we een rijkere school.

We stimuleren  een actieve bijdrage van ouders bij activiteiten op school.

Mogen we weer op u rekenen??

Op “De  Paedwizer” worden alle ouders gevraagd om elk jaar iets te doen voor de school.  Aan het begin van een schooljaar organiseert de ouder-activiteiten-commissie een enquête. Ouders  kunnen hierin aangeven bij welke activiteiten ze kunnen en willen helpen.  Ook kunnen er  oproepen plaatsvinden via de nieuwsbrief of door persoonlijke benadering.

Van het helpen bij een schoonmaakavond tot het zitting nemen in één van de raden of commissies….alles is  belangrijk en maakt van onze school een kwalitatief betere school.

Pagina delen: