Team en groepsindeling

We werken met een enthousiast team van groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een interne begeleider en de directeur. We krijgen ondersteuning van Jacqueline Reitsma – Bode (administratief medewerker) en Thijs Albada (onderhoud bovenschools).

 

Werkdagen juffen en meesters 2018-2019

 

 

Vervanging bij ziekte of verlof

Bij afwezigheid van leerkrachten zorgt de school (stichting CBO Meilan) voor vervanging. We sturen de kinderen in principe niet naar huis. In bijna alle groepen werken twee leerkrachten. Uitgangspunt is: niet meer dan twee leerkrachten voor een groep. Dit is echter niet altijd mogelijk wanneer er sprake is van ziekte. We proberen zoveel mogelijk te werken met vaste invallers met zo weinig mogelijk vreemde en wisselende gezichten voor de kinderen.

 

Stagiaires

Op onze school zijn stagiaires van verschillende opleidingen:

leerkracht                  Stenden Leeuwarden en/of Windesheim Zwolle

leerkracht gym          CIOS Heerenveen en/of ALO Groningen

onderwijsassisitent   Friese Poort Sneek

klassenassistent       Friese Poort Sneek

Stagiaires kunnen bij ons ervaring op doen. De groepsleerkracht is stagebegeleider en is aanwezig in de groep.

 

Pagina delen: