Team

We werken met een enthousiast team van groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een interne begeleider en de directeur. We krijgen ondersteuning van Jacqueline Reitsma – Bode (administratief medewerker) en Thijs Albada (onderhoud bovenschools).

Werkdagen meesters en juffen

Teamleden

Sinds schooljaar 2019-2020 vindt ook de peuter en BSO op CBS De Paedwizer plaats.

Rij 1 van links naar rechts: Elze Atsma (Gr. 3b-4)  Janny Postma (Peuterleidster) Ria van der Wal (Gr.8)  Jouke Kloosterman (Gr. 5-6a) Anniek Klompsma (Gr. 3b-4)

Rij 2 van links naar rechts: Janneke Ebbing (Gr. 1-2-3) Nanne de Jong (Groep 5-6a) Jacqueline  Reitsma-Bode(Admin.) Thea Hoekstra (Gr. 2b-3a)

Rij 3 van links naar rechts: Hanna Boschma (Gr. 1 t/m 8) Nynke Veenstra (Intern begeleider) Nynke Stellingwerf (Gr. 1-2a) Sacha Osterveld (BSO) Nienke (Gr. 2b-3a) Rianne Bakker (Gr. 6b-7)

Rij 4 van links naar rechts: Tiny Schut (Gr. 8) Elske Annema (Gr. 3 t/m 6) Miranda Brinksma(BSO) Jill Hom (Directeur)

 

 

 

Pagina delen: