Info

Schooltijden & vakanties

Let op: we beginnen om 8.15u!

Op De Paedwizer werken we met het continurooster. Er is gekozen voor 4 gelijke hele dagen en 1 halve dag. Dit betekent dat alle kinderen 4 dagen lunchen op school. De schooldag begint om 8.15 uur en eindigt om 14.00 uur op maandag t/m donderdag voor alle groepen. Op vrijdag begint de dag om 8.15 uur en eindigt om 12.00 uur voor alle groepen. Vrijdagmiddag is dus een vrije middag voor alle kinderen van de school.

Schooltijden

Maandag t/m donderdag: 8.15 – 14.00 uur.
Vrijdag: 8.15 – 12.00 uur.

Vakanties

Vakantieregeling 2021-2022: zie kopje kalender en praktische info.