Leerlingenraad

De leerlingenraad van de Paedwizer bestaat uit 6 leerlingen en de raad vergadert 3 à 4 keer per schooljaar met de directeur. De leerlingen worden gekozen uit groep 6, 7 en 8. Er wordt een verslag gemaakt van elke bijeenkomst en de leerlingen uit de raad zorgen voor terugkoppeling naar de andere leerlingen. De directeur zorgt voor terugkoppeling naar het team.
De verslagen vindt u hieronder.

Verslagen van de leerlingenraad schooljaar 2018/2019:

Notulen leerlingenraad 31-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: