Leerlingenraad

Leerlingen

De leerlingenraad van de Paedwizer bestaat uit 6 leerlingen en de raad vergadert 3 à 4 keer per schooljaar met de directeur. De leerlingen worden gekozen uit groep 6, 7 en 8. Er wordt een verslag gemaakt van elke bijeenkomst en de leerlingen uit de raad zorgen voor terugkoppeling naar de andere leerlingen. De directeur zorgt voor terugkoppeling naar het team.

Van links naar rechts:

Jenna Hoekstra, Afke Vennik, Hidde de Jong, Marrit Lootsma, Steven Zonderland, Eva Emma Boonstra

 

 

 

 

Pagina delen: