Leerlingenraad

De leerlingenraad van de Paedwizer bestaat uit 6 leerlingen en de raad vergadert 3 à 4 keer per schooljaar met de directeur. De leerlingen worden gekozen uit groep 6, 7 en 8. Er wordt een verslag gemaakt van elke bijeenkomst en de leerlingen uit de raad zorgen voor terugkoppeling naar de andere leerlingen. De directeur zorgt voor terugkoppeling naar het team.
De verslagen vindt u hieronder.

Verslagen van de leerlingenraad schooljaar 2018/2019:

Notulen leerlingenraad 31-10-2018

 

Verslagen van de leerlingenraad schooljaar 2017/2018:

Leerlingenraad verslag 24 mei 2018

Leerlingenraad verslag 6 feb. 2018

Leerlingenraad verslag 12 oktober 2017

 

Verslagen van de leerlingenraad schooljaar 2016/2017:

080916 verslag 1e bijeenkomst

081216 verslag 2e bijeenkomst

230317 verslag 3e bijeenkomst

290617 verslag 4e bijeenkomst

 

 

 

 

Pagina delen: