Missie & visie

“Op eigen wijze samen wijs”

Uniciteit: Elk kind is uniek! Om de eigenwaarde van álle kinderen te bevorderen en hen optimale
levenskansen te bieden, besteden we naast het cognitieve domein veel aandacht aan o.a. creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Vertrouwen: We vinden het fijn dat ouders hun kinderen aan ons toevertrouwen. Het is van groot belang om als ouders en school in wederzijds vertrouwen samen te werken aan de ontwikkeling van de kinderen; dit is een basisvoorwaarde voor samenwerking. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen. Daarvoor moeten we onder andere onze eigen verantwoordelijkheden nemen, discreet en integer zijn. Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; dit wordt ervaren in de goede, gelijkwaardige samenwerking. Op professionele wijze creëren wij een veilige leer- en werkomgeving, waarin succeservaringen en opbouwende feedback gestimuleerd worden. Vertrouwen in jezelf en de ander, uit zich in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het eigen werk en het eigen leerproces.

Zelfstandigheid: De kinderen worden gestimuleerd om op eigen wijze naar oplossingen te zoeken en zelf opdrachten uit te voeren. Door dit eigen initiatief wordt er aangesloten bij de intrinsieke motivatie en de verschillende leerstijlen van het kind. We streven er naar ieders talent positief te gebruiken en anderen daarin te laten delen. Als kinderen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt, dan voelen ze zich het beste thuis.

Samenwerking: Een belangrijk principe op de Paedwizer is het samen leren leren (leren kun je leren!) en het samenwerken met elkaar. Ook biedt samenwerken volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten en de ouders. We streven naar een actief partnerschap tussen ouders en de school. Beide partijen dragen bij aan het leren, leren doorzetten, begrip tonen en het omgaan met positieve feedback.

Pagina delen: