Onderwijs

Building Learning Power

Onze ambitie is om alle leerlingen te leren om te leren. We maken gebruik van de principes van Building Learning Power. Building Learning Power (BLP) legt de focus op het leren. De leerlingen worden voorbereid op een ‘leven lang leren’ vanuit de gedachte en ervaring om mogelijkheden te versterken en de wetenschap dat ‘intelligentie’ niet iets statisch is, maar kan worden ontwikkeld. De man achter “Building Learning Power” is Guy Claxton.

BLP heeft de ambitie om, gebaseerd op 3 kerngedachten, gevoed door 3 wortels, een revolutie in leren te ontketenen. Het doel is:

  • Jonge mensen betere leerders te maken;
  • Hun vaardigheden ontwikkelen om het geleerde met zich mee te dragen en toe te passen in het verdere leven;
  • Jonge mensen voorbereiden op een leven lang leren. Mensen die in en van het echte leven leren, vinden leren leuker, halen betere resultaten bij testen en zijn beter voorbereid op een onvoorspelbare toekomst. Leren zelf is dus leerbaar. Je kan slimmer worden.

7 LEERPRINCIPES van BLP:

1. Leren voor nu en later

BLP onderwijs bereidt jonge mensen voor op een leven na school. Ze helpt hen om mentale, emotionele en sociale bronnen te ontwikkelen en uitdagingen met plezier aan te gaan, zodat ze antwoorden kunnen creëren op een onzekere en complexe toekomst en in staat zijn een leven lang te leren.

2. ‘Groei mindset’

Het IQ is tot op zekere hoogte goed ontwikkelbaar en basale competenties kunnen ontwikkeld worden door middel van toewijding en inspanning. Intelligentie en talent is het startpunt voor ontwikkeling. Het geloof dat je kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden, leidt tot een passie voor leren en is rechtstreeks van invloed op hoe je omgaat met uitdagingen, hindernissen, het leveren van inspanning, kritiek en succes van jezelf en anderen. Leerkrachten en ouders spelen een cruciale rol in het stimuleren en bevestigen van een groei mindset bij kinderen en jongeren. Bij BLP geloven we in de trainbaarheid van de natuurlijke capaciteiten van leerlingen.

3. Trainen van ‘leerspieren’

Het doel van BLP is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen. BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van leerlingen toe. BLP traint 17 natuurlijke capaciteiten in 4 gebieden: Veerkracht, Vindingrijkheid, Reflectief vermogen en Interactie.

4. Ouders als partners in leren

Het trainen van de leerspieren is niet uitsluitend het domein van de school. Ook ouders dragen natuurlijk bij aan o.a. de ontwikkeling van ‘doorzettingsvermogen’, ‘empathisch vermogen’ en ‘zelfregulatie’ enz.

5. Taal voor leerlingen

Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten. Hierdoor beseffen ze wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in hun leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces.

6. Vastlopen als begin van leren

Voldoende uitdagingen geven aan kinderen is belangrijk. Uitdagingen worden pas echt spannend als het antwoord of het eindproduct niet meteen binnen handbereik ligt. Het vastlopen in een (leer)proces wordt als belangrijke start van leren gezien, omdat het uitlokken en stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen een belangrijke taak van de leerkracht is. Het stellen van verdiepende vragen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

7. Gericht op de interactie in de lespraktijk

 

In school is de leerkracht de belangrijkste persoon om leren vorm te geven. De leerkracht is zich bewust van de eigen leerstrategieën en die van de leerlingen. Hij/zij biedt het bestaande lesmateriaal zo aan, dat de leerlingen hun leerspieren kunnen trainen. De leerkracht wordt daarbij bewust gemaakt van zijn eigen ‘leerkracht pallet’.

Door te oefenen worden spieren sterker, leerspieren dus ook!

BLP leert niet alleen de leerlingen om te leren, maar ook de professional in de organisatie!