Onze school

Team

We werken met een enthousiast team van groepsleerkrachten, leraarondersteuners, een interne begeleider en directeur. We krijgen ondersteuning van Jacqueline Reitsma – Bode (administratief medewerker) en Thijs Albada (onderhoud).

Maak kennis met ons team

Froukje Wijnja

Leerkracht

Anniek Klompsma

Leerkracht

Jouke Kloosterman

Leerkracht

Rianne Bakker

Leerkracht

Tiny Schut

Leerkracht

Nynke Stellingwerf

Leerkracht

Nanne de Jong

Leerkracht

Elze Atsma

Leerkracht

Nienke Broersma

Leerkracht

Jill Hom

Directeur

Nynke Veenstra

Intern begeleider - Leerkracht

Elske Annema

Leraarondersteuner

Janneke Ebbing

Leraarondersteuner