Onze school

Missie & visie

Missie & visie

Levensbeschouwelijke identiteit

CBS De Paedwizer heeft een christelijke identiteit en is gefundeerd op de christelijke waarden liefde,
eerlijkheid, geborgenheid, saamhorigheid, respect en vertrouwen. Verhalen uit de bijbel zijn een inspiratiebron
en door te vieren, zingen, bidden en vertellen geven we samen met de leerlingen inhoud aan deze waarden.
We gaan op school uit van verschillen, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

Missie: “Trots op jezelf en elkaar”

We zijn bevlogen en nieuwsgierig en verleggen samen grenzen, ontdekken vol verwondering nieuwe dingen.

Visie: De vier kernwaarden van de school helpen ons om onze belofte in de praktijk waar te maken.

Optimistisch: We maken de leerlingen nieuwsgierig naar het positieve toekomstbeeld dat wij zien en geven. We denken in kansen en mogelijkheden. We denken om. Onze bevlogenheid is aanstekelijk en merkbaar.

Toepasbaar: We willen dat alles wat we doen toepasbaar is. Dat het toegankelijk en bruikbaar is voor de praktijk. Als school stimuleren we samenwerking. Niet enkel omdat dit veel leuker is, maar ook omdat we geloven dat dit tot betere resultaten leidt.

Verbinding: Verbindend zijn zit sterk in ons DNA. We zijn betrokken bij leerlingen, ouders, collega’s en omgeving. We stellen ons open op naar anderen. We zijn inlevend, omdat we de behoefte van de ander echt willen begrijpen en op basis daarvan handelen. We zijn dan ook meer dan geïnteresseerd.

Durf: We dagen leerlingen uit om grenzen te verleggen. Het is stoer om uit je comfortzone te treden en nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Want buiten je comfortzone vind je de verwondering!