Onderwijs

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Hieruit halen we handvatten voor sociale situaties, zodat we samen met kinderen en ouders een school kunnen creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden.

Wat leren kinderen bij Kanjertraining?

 

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen

 

 

De vier gedragstypen in de Kanjertraining

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet te naïef te worden.
Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt zij zich echter terug en doet bang.
De aap (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor. Zonder witte pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit.
De vogel (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

Meer informatie over de Kanjertraining is te vinden op: kanjertraining.nl