Voor ouders

Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

Wat doet de AOC? In deze commissie zitten ouders die hulp bieden bij het organiseren van allerlei praktische activiteiten op school. Deze ouders denken mee en geven hun mening over verschillende zaken in de school, om zo de belangen van kinderen en hun ouders te behartigen.

Samenstelling OAC:

Ouders:

  • Mirjam Smidstra
  • Hylke Lootsma
  • Ingrid Muijderman
  • Margriet Altena
  • Martine Jonkman

Personeel:

  • Jouke Kloosterman