Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

In deze commissie zitten ouders die hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Deze
ouders denken mee en geven hun mening over allerlei zaken in de school, om zo de belangen van kinderen en
hun ouders te behartigen.

Samenstelling OAC:

Ouders:

  • Mirjam Smidstra
  • Hylke Lootsma
  • Ingrid Muijderman
  • Margriet Altena
  • Martine Jonkman

Personeel:

  • Jouke Kloosterman