Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

In deze commissie zitten ouders die hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Deze
ouders denken mee en geven hun mening over allerlei zaken in de school, om zo de belangen van kinderen en
hun ouders te behartigen.

Samenstelling OAC:

Ouders:

  • Thea Vennik
  • Marleen Breimer
  • Ingrid Muijderman
  • Margriet Altena
  • Martine Jonkman
  • Albert van Nijen

Personeel:

  • Jouke Kloosterman