Onderwijs

ICT

ICT-geletterdheid is een onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is opgesplitst in vier peilers: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatieve vaardigheden en computational thinking. We willen onze leerlingen deze vaardigheden zoveel mogelijk integraal aanbieden. In de onderbouw zal het accent liggen op ICT-basisvaardigheden. In de middenbouw komen onderdelen als computational thinking en informatieve vaardigheden aan de orde. In de bovenbouw komt mediawijsheid aan bod.

Interactieve vervanging

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen rekenen en taal via snappet. Snappet is een interactieve vervanging van de (huidige) boeken. Iedere leerling heeft een device (tablet/chromebook) waarop hij/zij het reken- en taalwerk maakt. Dit wordt automatisch beoordeeld waardoor de leerling meteen ziet of hij/zij het leerdoel heeft behaald. Hierdoor is individuele differentiatie mogelijk. De leerkracht ziet meteen de voortgang en kan gerichter feedback geven.

Steampoint

Binnen CBO Meilân is er een Steampoint. Dit is een doe-lab waar iedere klas van CBO-meilân spannende dingen kan bedenken, maken en beleven. Je leert er van alles over robot-denken, maakkunde, kunstmatige intelligentie en beeld en geluid. Om dit een extra stimulans te geven is er op iedere school binnen CBO-Meilân een Steamspot.

Wij hebben gekozen om vanuit onze visie materiaal aan te schaffen, waarvan wij denken dat dat het beste bij onze school past. In de onderbouw bieden we bijvoorbeeld de Duplo express train, Ruige Robot, en B-bot aan tijdens de lessen. De middenbouw gaat aan de slag met nieuw ontwikkelingsmaterialen zoals Osmo, De Microscoop en de Verderkijkdoos. De bovenbouw houdt zich bezig met Lego Wedo, Lego Spike Prime, Greenscreen, Micro:bits en 3D-printen. Hiermee willen we de creativiteit van de kinderen een boost geven. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens onze crea-middagen.