Onderwijs

ICT

ICT-geletterdheid is een onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.

Dit is opgesplitst in vier pijlers:

  • ICT-basisvaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Informatieve vaardigheden
  • Computational thinking.

Ieder schooljaar willen we onze leerlingen deze vaardigheden zoveel mogelijk integraal aanbieden. Tussen iedere vakantie behandelen we één van de vier pijlers op het niveau van de groepen.

Chromebook en Ipad

Vanaf groep 5 heeft iedere leerling een eigen Chromebook in bruikleen. Hierop maakt hij/zij het rekenwerk. Dit wordt automatisch nagekeken waarna het systeem het niveau bijstelt. Hierdoor is individuele differentiatie mogelijk. De leerkracht ziet meteen de voortgang en kan gerichter feedback geven. Spelling en taal maken we op papier, waarbij de Chromebooks ingezet wordt ter ondersteuning van de les. De groepen 1 tot en met 4 zullen ook een aantal iPads tot hun beschikking hebben zodat de leerlingen kunnen wennen aan het werken met iPads. Tevens kunnen deze worden ingezet tijdens verschillende activiteiten.

Steampoint

Binnen CBO Meilân is er een Steampoint. Dit is een doe-lab waar iedere klas van CBO-meilân spannende dingen kan bedenken, maken en beleven. Je leert er van alles over robot-denken, maakkunde, kunstmatige intelligentie en beeld en geluid. Om dit een extra stimulans te geven is er op iedere school binnen CBO-Meilân een Steamspot.

Wij hebben gekozen om vanuit onze visie materiaal aan te schaffen, waarvan wij denken dat dat het beste bij onze school past. In de onderbouw bieden we bijvoorbeeld de Duplo express train, Ruige Robot, en B-bot aan tijdens de lessen. De middenbouw gaat aan de slag met nieuw ontwikkelingsmaterialen zoals Osmo, De Microscoop en de Verderkijkdoos. De bovenbouw houdt zich bezig met Lego Wedo, Lego Spike Prime, Greenscreen, Micro:bits en 3D-printen. Hiermee willen we de creativiteit van de kinderen een boost geven. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens onze crea-middagen.