Onze school

Leerlingen

 

De leerlingenraad van de Paedwizer bestaat uit 6 leerlingen en de raad vergadert 3 à 4 keer per schooljaar met de directeur. De leerlingen worden gekozen uit groep 6, 7 en 8. Er wordt een verslag gemaakt van elke bijeenkomst en de leerlingen uit de raad zorgen voor terugkoppeling naar de andere leerlingen. De directeur zorgt voor terugkoppeling naar het team.

Leerlingen kunnen hun ideeën in de brievenbus stoppen en de afspraken worden bijgehouden op het planbord.