Voor ouders

Aanmelding nieuwe leerling

Wat fijn dat u uw kind bij ons op school aan wilt melden. Aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar door. U kunt telefonisch of via de mail contact opnemen met de directeur van de school. Wanneer u dit wenst wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit gesprek gaat over uw kind, uw vragen, onze werkwijze en de visie van de school.

Uw kind is ingeschreven op het moment dat er een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en u een ondertekend inschrijvingsformulier en een kopie identificatiebewijs heeft ingeleverd. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de school.

Aanmeldformulier

 

Proefdraaien op school

Voorafgaand aan de toelating mag uw kind vanaf twee maanden voor de vierde verjaardag maximaal tien dagdelen proefdraaien op school. Op De Paedwizer regelen we dit in overleg met de ouders. Ouders beslissen of ze gebruik willen maken van de maximale tien dagdelen of niet. Voor kinderen die in augustus en/of september 4 jaar worden eindigt de peuterspeelzaal vaak voor de zomervakantie. Voor deze kinderen is er de mogelijkheid om na de zomervakantie totdat ze 4 jaar worden gebruik te maken van de maximale tien dagdelen. Ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag van uw kind neemt één van de leerkrachten van groep 1 contact met u op, u wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek op school.

Als welkomstgeschenk krijgt elk eerste kind van een nieuw gezin in de onderbouw een kinderbijbel.

Centrale open dag voor aspirant leerlingen en hun ouders

Jaarlijks (in maart) wordt er een speciale open dag georganiseerd door de drie scholen in St. Nicolaasga en de stichtingen waartoe de scholen behoren. Op deze dag kunt u de scholen bezoeken en krijgt u informatie, kunt u een inschrijfformulier afhalen en uw kind inschrijven.