Onderwijs

Talenten ontwikkeling

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter, op hun eigen manier. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start of als er een ritme te ontdekken is. Het ene kind wil samen en het andere juist alleen leren. Kortom, iedereen leert op zijn eigen manier.

Talenten benutten

Op De Paedwizer willen we kinderen de kans geven hun talenten te benutten, maar anderzijds willen we ook dat kinderen werken aan verbeterpunten (stretchen). Het mooie is dat we allemaal verschillend zijn en dus ook van elkaar kunnen leren. De kinderen leren op deze manier van en met elkaar. We doen dit door in het aanbod van onze instructie/verwerking te variëren zodat de leerstof voor iedereen interessant wordt.

De vraag die gesteld wordt is niet langer: “Hoe knap ben je?”, maar “Hoe ben je knap?”

Dit jaar zijn we volop in ontwikkeling en maken we bij talentenontwikkeling gebruik van Meervoudige Intelligentie, ontwikkeld door Howard Gardner.

Hij onderscheidt de volgende intelligenties:

  • Taalknap
  • Beweegknap
  • Rekenknap
  • Beeldknap
  • Samenknap
  • Muziekknap
  • Zelfknap
  • Natuurknap

Elke periode staan er twee intelligenties centraal. Zo ontdekken alle leerlingen gaandeweg het schooljaar hoe ze knap zijn, want knap dat zijn ze allemaal! Dit sluit uitstekend aan bij de principes van BLP. De ene keer leren ze op een manier die hun goed past. Een andere keer moeten ze stretchen, omdat het buiten hun comfortzone ligt.

Daarnaast bieden we de leerlingen onder leiding van vakdocenten; dans, muziek, drama en beeldende vorming aan.

Wekelijks organiseren we een crea-middag in heterogene groepen. Hierbij krijgen de kinderen de gelegenheid om het desbetreffende thema op ‘eigen wijze’ vorm te geven, zodat ze hun talent zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Zo hebben ze een nieuwe feestdag bedacht en vormgegeven