Ouderpanel

Het ouderpanel dient als meedenkgroep voor het team. Het doel van een ouderpanel is het creëren van betrokkenheid en een breed draagvlak dat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van de school.

Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken over onderwijskundige, pedagogische en organisatorische zaken binnen de school. Per thema worden ouders uitgenodigd om mee te denken in een ouderpanel. Elke groep heeft een klassenouder. Deze ouder is sowieso aanwezig op de avond.

 

 

  • Elke ouderpanelavond is de directeur en een leerkracht aanwezig.