Voor ouders

Peuters & BSO

SKIK en CBS De Paedwizer werken samen. Peuter- en buitenschoolse opvang hebben een eigen ruimte binnen onze school. Er wordt nauw samengewerkt tussen de medewerkers van SKIK en de leerkrachten van De Paedwizer. Onder het dak van De Paedwizer proberen we zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren, wat voor een kind duidelijkheid schept.
Dit alles om de overgang tussen peuteropvang, school en buitenschoolse opvang zo minimaal mogelijk te maken. Drempels te verlagen en kwaliteit te verbeteren, hierdoor krijgt het kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Peuteropvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang

SKIK Kinderopvang geeft binnen de Paedwizer vorm aan Peuteropvang, Buitenschoolse- (BSO) en Voorschoolse opvang (VSO). Ze zijn open op maandag- dinsdag- woensdag en donderdag en sluiten aan bij de schooltijden. Ook in de schoolvakanties biedt SKIK buitenschoolse opvang, dit vindt om en om plaats in de Paedwizer of in it Klimmerblêd.

Momenteel maken er op vrijdag geen kinderen gebruik van de opvang. Mocht u daar wel interesse in hebben dan adviseren we u tóch gewoon in te schrijven voor die dag zodat u op de wachtlijst staat. Bij voldoende aanmeldingen kan SKIK dan stappen gaan ondernemen. SKIK Kinderopvang is een professionele organisatie die zich sterk maakt voor een gezellige sfeer, het samen dingen doen en bovenal plezier beleven met elkaar! Voor informatie en tarieven verwijzen wij u door naar de website: skikkinderopvang.nl

Wilt u zich opgeven of informatie inwinnen, mail dan naar info@skikkinderopvang.nl of bel met het bedrijfsbureau: 0513 – 416017.